Fitxa del Projecte

Categoria: 

Tipus: 

Any de construcció:

DESCRIPCIÓ

El projecte engloba la rehabilitació integral del Col·legi “Les Germanes Dominiques” d’Artesa de Segre per a donar-li l’ús d’edifici Socio-cultural. A més, el pati d’aquesta antiga escola es converteix en una plaça pública per al municipi.

A nivell d’arquitectura es conserva el volum principal existent, integrant-se formal i estèticament en el seu entorn de manera que tant l’edifici com el nou espai urbà dialoguin intensament i s’interrelacionin amb els elements urbans pròxims, respectant així els elements arquitectònics consolidats en la trama urbana.

A més, en aquesta intervenció també s’ha resolt d’una manera eficaç totes les circulacions peatonals tant verticals com horitzontals, realitzant aquestes últimes per l’exterior que s’ha aconseguit guanyar espai en les aules-taller interiors i interrelacionar l’edifici i la plaça, permetent així el diàleg visual entre ambdós. Degut al fort impacte visual que produeixen les passarel·les donada la seva llargada, aquestes s’han concebut sense ornaments i com intrument de comunicació.

ABANS DE LES OBRES

RESULTAT FINAL