Fitxa del Projecte

Categoria: 

Tipus: 

Any de construcció:

DESCRIPCIÓ

Aquesta masia ubicada a la part alta de la comarca de La Noguera, a la província de Lleida, es troba enclavada en un entorn únic rodejada de vegetació i de silenci. Presenta un caràcter molt auster, tant en la seva expressió volumètrica com en les solucions constructives dels diferents elements que la composen, com el tipus de paredat, els buits de façana, els ràfecs de coberta, les bigues de fusta, entre altres. El projecte valora aquesta austeritat i pretén que el volum afegit en el cos del garatge, que trenca amb les característiques generals de la masia, s’adapti a les necessitats d’ús del promotor i les solucions constructives originals.

ABANS DE LES OBRES

RESULTAT FINAL