Fitxa del Projecte

Categoria: 

Tipus: 

Any de construcció:

DESCRIPCIÓ

Una de les necessitats més importants del Promotor era la millora de l’accessibilitat a la Casa Consistorial, realitzant una nova configuració de les escales i col·locant un ascensor, per així abastir verticalment totes les plantes. D’altra banda, també s’havia de fer una reconfiguració d’alguns espais, com la creació d’un nou bany per a ús privat, i millorar l’aspecte visual de dos sales de plens.

Així doncs, s’ha donat resposta a totes les necessitats apostant per un color continu en totes les estances que doten de sobrietat cadascun dels espais d’aquest emblemàtic edifici.

ABANS DE LES OBRES

RESULTAT FINAL