Fitxa del Projecte

Categoria: 

Tipus: 

Any de construcció:

DESCRIPCIÓ

L’actuació proposada s’integra formal i estèticament en l’entorn pròxim, de manera que l’edifici dialoga inte4nsament i s’interrelaciona tant amb els equipaments propers com amb la trama urbana que l’envolta.

L’objectiu principal ha sigut crear un espai exterior privat per potenciar les característiques espacials del casal que, juntament amb el porxo d’accés, el vestíbul i el nucli de circulacions vertical formen un sol element que articula tot el c asal i permet la relació completa entre espais i amb l’exterior.

RESULTAT FINAL