Fitxa del Projecte

Categoria: 

Tipus: 

Any de construcció:

El projecte engloba un habitatge plurifamiliar entre mitgeres d’obra nova format per 3 habitatges i 2 locals, ubicat al cor del casc antic de Balaguer on el teixit urbà es caracteritza per parcel·les irregulars on la majoria són estretes i allargades. Aquest edifici es situa en un dels solars més estrets del barri, ja que només fa 4,5 metres d’amplada i 33 metres de llargada, donant a dos carrers de la ciutat. Les dimensions del solar, la seva situació (entre mitgeres) i orientació (Est-Oest), són factors condicionants del projecte, convertint aquestes deficiències en virtuts.

Els propietaris vetllaven per la realització dos habitatges petits per a l’opció de lloguer i la resta d’edifici destinar-lo al seu habitatge particular. Per aquest fet, es va destinar part de la planta primera i la planta segona de l’edifici als habitatges petits, projectats un sobre l’altre, que donaven a la façana principal de l’edifici, un carrer del centre històric molt transitat. Com que a nivell de confort buscaven estar poc exposats als sorolls del carrer i a la vegada poder gaudir de llum natural a l’interior es va dissenyar tot l’habitatge particular donant a la façana posterior, amb vistes al riu que travessa la ciutat.

Per aconseguir una bona lluminositat interior els hi vam dissenyar un pati interior des de la planta baixa fins a la planta primera que, a més d’aportar llum a tots els espais, s’utilitza com a nucli de comunicació visual entre les diferents plantes. D’aquesta manera tot l’habitatge està connectat visualment gràcies a les transparències que ofereix el pati interior i permet obtenir uns espais de qualitat, gaudint totes les estances de llum natural.

En tot moment s’ha potenciat la relació interior-exterior mitjançant grans obertures amb proporcions verticals que s’integren a l’arquitectura històrica del seu entorn pròxim.

RESULTAT FINAL