Xalet a “La Jacilla” (Monzón)


Dades Tècniques

Tipologia Obra nova
Localització c/ San Francisco, 61. Monzón
Superfície Sup. construïda total: 430,85 m2
Data abril 2008 (obra finalitzada)

Descripció

Sobre un solar rectangular d'uns 700 m2, s'ubica un edifici aïllat de planta semisoterrani i planta baixa, destinat a habitatge unifamiliar. Les parts del programa destinats a habitatge es troben ubicats en la planta sobre rasant, situat a una alçària de +1.40 m. sobre el nivell del carrer. En la planta semisoterrani es troba el garatge i magatzem i una estança sense ús definit.

Una de les premisses del projecte era la clara diferenciació entre estances de dia i de nit. Ambdues zones es comuniquen mitjançant un passadís-distribuïdor en el qual pel punt central es realitza l'accés principal. Mitjançant aquest esquema es minimitza el recorregut entre les diferents zones.

Des d'aquest distribuïdor, que travessa longitudinalment l'habitatge, neix una escala interior que comunica amb la planta semisoterrani, en la qual s'ha col·locat un lavabo, una estança destinada a usos diversos i un garatge i magatzem amb accés rodat mitjançant una rampa lateral. En aquest ampli espai es col·loquen els quarts de les instal·lacions.

Tant la sala d'estar, com la cuina-menjador comuniquen amb un porxo comú d'àmplies dimensions, que conforma un espai de gran importància per a l'habitatge.
Xalet a “La Jacilla” (Monzón)

Imatges

   
© Culleré-Rendé | Arquitectes      info@cullererende.com   Arquitectes Huesca - Arquitectes Lleida Avís Legal |  Protecció de dades
Desenvolupat per Desenvolupat per