URBANITZACIÓ DE VIALS I ESPAIS VERDS (FONZ)


Dades Tècniques

Tipologia Urbanització de vials i de espais verds
Localització Nova urbanització. Fonz
Superfície Aprox. 15.000 m2
Data Projecte: setembre 2006
Altres en col·laboració amb Domus Aula, s.l.
URBANITZACIÓ DE VIALS I ESPAIS VERDS (FONZ)
© Culleré-Rendé | Arquitectes      info@cullererende.com   Arquitectes Huesca - Arquitectes Lleida Avís Legal |  Protecció de dades
Desenvolupat per Desenvolupat per