Avís Legal


Aquest lloc Web ha estat creat per, CULLERE-RENDE, SLP (d'ara endavant C+R ARQUITECTURA) amb caràcter informatiu i per al seu ús personal.

El fet d'accedir a aquest lloc Web implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions i atribueix la condició de l'usuari del Portal i l'accés al mateix implica la seva acceptació sense reserves

1. Titularitat del lloc Web.

El nom de domini, www.cullererende.com, està registrat a favor de C+R ARQUITECTURA.

El domicili social de C+R ARQUITECTURA, queda establert, als efectes del present Avís Legal, en Carrer Mare de Déu de Salgar, 40. 25730 Artesa de Segre (Lleida).

Ud. pot posar-se en contacte amb nosaltres en el següent número de telèfon:

Telèfon 646 71 93 99 / 636 64 95 42

CIF B-25.665.548

Inscrita en el registre mercantil de Lleida, Tom 1.149, Foli, 215, Full, L-22.807, inscripció primera

2. Termes i Condicions.

Els continguts i serveis inclosos i oferts en aquest lloc Web, no estan dirigits a aquelles persones residents en aquelles jurisdiccions on no es trobin autoritzats. Únicament es troben compreses al present lloc Web aquelles pàgines que figurin dins del mapa del lloc Web. L'usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc Web. L'accés i navegació en aquest lloc Web implica acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d'ús continguts en ella. L’accés no implica l'establiment de cap tipus de relació comercial entre C+R ARQUITECTURA i l'usuari del Portal.

L'Avís Legal i/o les Condicions del Servei de C+R ARQUITECTURA, establertes per als serveis deixats a través del present lloc Web, podran sofrir modificacions de qualsevol tipus, quan C+R ARQUITECTURA ho consideri oportú o amb la finalitat d'adequar-se als canvis legislatius i tecnològics futurs. Aquestes modificacions seran notificades convenientment, sent vàlides des de la seva publicació en aquest lloc Web, llevat de manifestació en contrari. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cada una de les ocasions en les quals es proposi utilitzar el Portal, ja que aquell pot sofrir modificacions.

3. Serveis.

C+R ARQUITECTURA ofereix determinats serveis als usuaris, sotmesos als termes i condicions indicats al present lloc Web, havent de llegir l'usuari amb atenció les condicions que s'apliquin a cada servei, que en cap cas no eximiran, llevat de manifestació expressa en contrari, del compliment de l'expressat en l'Avís Legal.

4. Continguts.

C+R ARQUITECTURA realitza els màxims esforços per evitar errors en els continguts que es publiquen al lloc Web. Tots els continguts que s'ofereixen a través del lloc Web del qual C+R ARQUITECTURA és titular o responsable es troben actualitzats, reservant-se C+R ARQUITECTURA la facultat de poder modificar-los en qualsevol moment.

Així mateix queda prohibida la inclusió i comunicació de continguts, per part dels usuaris, que siguin falses o inexactes i que indueixin o puguin induir a error la resta d'usuaris o el personal de C+R ARQUITECTURA, en particular els continguts que es trobin protegits per qualssevol dret de propietat intel·lectual o industrial, pertanyents a terceres persones, quan no comptin amb l'autorització del titular dels drets, menyscabin o desprestigiïn la fama o crèdit de C+R ARQUITECTURA, o siguin considerats com un cas de publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

C+R ARQUITECTURA no garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels Continguts. C+R ARQUITECTURA exclou, amb tota l'extensió permesa per l'ordenació jurídica, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts.

5. Limitació de Responsabilitat.

C+R ARQUITECTURA no garanteix l'absència de virus o altres elements que poguessin causar danys en els sistemes informàtics, als documents electrònics o als fitxers d'usuari d'aquest lloc Web, per la qual cosa no es responsabilitza dels perjudicis que es poguessin produir per aquestes causes.

C+R ARQUITECTURA no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer d'aquest lloc Web.

El present Avís Legal és aplicable únicament a la informació recollida a través del lloc Web de C+R ARQUITECTURA.

C+R ARQUITECTURA no té obligació de controlar i no controla la utilització que els Usuaris fan del Portal i dels Continguts. En particular, C+R ARQUITECTURA no garanteix que els Usuaris utilitzin el Portal i els Continguts de conformitat amb el present Avís Legal, ni que ho facin de forma diligent i prudent. C+R ARQUITECTURA tampoc no té l'obligació de verificar i no verifica la identitat dels Usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que els Usuaris proporcionen sobre si mateixos.

6. Propietat Intel·lectual i Industrial.

Aquest lloc Web i els continguts que allotja es troben protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual. Es prohibeix la modificació, còpia, reproducció, descarrega, transmissió, distribució o transformació dels continguts del Portal, si no es té l'autorització del titular dels corresponents drets o es troba legalment permès. L'accés al lloc Web no suposa en cap cas adquisició per part dels usuaris del dret de propietat sobre els continguts que figurin en el mateix.

Les referències a marques comercials o marques registrades o signes distintius titularitat de C+R ARQUITECTURA, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de C+R ARQUITECTURA. En cap moment, llevat de manifestació expressa, l'accés o ús del Portal i/o dels seus continguts, no confereix a l'usuari cap dret sobre les marques, logos, i/o signes distintius en ell inclosos protegits per Llei.

L'Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició dels Usuaris al Portal, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitador, els texts, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia i altres continguts audiovisuals o sonors si n'hi hagués, així com al seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, els «Continguts»), de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l'ordre públic, i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

  • reproduir, copiar, distribuir, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;

  • suprimir, manipular o de qualsevol manera alterar el «copyright» i altres dades identificatives de la reserva de drets de C+R ARQUITECTURA o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

  • L'Usuari s'haurà d'abstenir d'obtenir i fins i tot d'intentar obtenir els Continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels quals, segons els casos, s'hagin posat en la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat a aquest efecte a les pàgines Web on es trobin els Continguts o, en general, dels quals s'emprin habitualment en Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del Portal, dels Serveis i/o dels Continguts.


7. Navegació i Seguretat.

C+R ARQUITECTURA realitza els màxims esforços per garantir que la navegació a través d'aquest lloc Web es realitzi en les millors condicions. Per a l'òptima visualització d'aquest lloc Web seria convenient disposar d'una versió Internet Explorer 6.0 o superior o bé Mozilla Firefox 3.0 o superior. Per a una correcta visualització es recomana una resolució de 800 x 600 px.

C+R ARQUITECTURA no garanteix, ni es responsabilitza de que l'accés a aquest lloc Web sigui ininterromput o es trobi lliure d'error. En cap cas C+R ARQUITECTURA no serà responsable pels perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés i l'ús d'aquest lloc Web.

Cookies: en ocasions és possible que l'empresa utilitzi una tecnologia anomenada 'cookies' amb la finalitat de proporcionar una sèrie de continguts i/o serveis de manera personalitzada. Una 'cookie' és un petit element de dades que un lloc web pot enviar al programa de navegació web de l'usuari. Al seu torn, aquest element pot emmagatzemar-se al disc dur de l'ordinador de l'usuari per reconèixer-lo quan torni al nostre lloc web. En qualsevol cas, sempre hi ha la possibilitat que l'usuari especifiqui, en les preferències del seu programa de navegació, que desitja rebre un avís abans d'acceptar qualsevol 'cookie'. Les dades que seran emmagatzemades en cada cookie són la data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar nostre web, el disseny de continguts que l'usuari va escollir en la seva primera visita a nostre web i els elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.

8. Legislació i Jurisdicció

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fòrum, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari.
© Culleré-Rendé | Arquitectes      info@cullererende.com   Arquitectes Huesca - Arquitectes Lleida Avís Legal |  Protecció de dades
Desenvolupat per Desenvolupat per